Hof van Salland
Annuleringsfonds Hof van Salland

Annuleringsfonds

Waarom een annuleringsfonds?
Voor of tijdens uw vakantie kunnen zich altijd situaties voordoen, waardoor u uw vakantie moet afzeggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u of één van uw reisgenoten ziek wordt of zich er iets voordoet in de privésituatie.

Waarom kiezen voor het annuleringsfonds van Hof van Salland?
U kunt een annuleringsfonds afsluiten, maar een andere mogelijkheid is om deel te nemen in ons eigen annuleringsfonds. De kosten hiervoor zijn nagenoeg hetzelfde, maar met ons fonds kunt u zich, als er onverhoopt wat mocht gebeuren, een hele hoop tijd en moeite besparen.

Dekking annuleringsfonds
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet bij annulering sprake zijn van één van de volgende gebeurtenissen:

  • Overlijden of ernstige ziekte of verergering van een bestaande ziekte of ernstig ongeval letsel van een familielid in 1e of 2e graad;
  • Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad;
  • Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel;
  • Onvrijwillige werkloosheid ontstaan na het afsluiten van de reservering;
  • Bij een medisch noodzakelijke ingreep die onverwacht ondergaan moet worden;
  • Definitieve ontwrichting van het huwelijk of het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract;
  • Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte verhuizing, zoals bijvoorbeeld vanwege renovatie of verandering van werkkring;
  • Complicaties bij een zwangerschap.

In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om bovenstaande reden, wordt naar verhouding van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale verblijfskosten (minus kosten annuleringsfonds en administratiekosten) terugbetaald.

Kosten annuleringsfonds
De kosten van deelname in het annuleringsfonds zijn 6,5 % van de totale huursom. Ten allen tijde zijn de voorwaarden van toepassing.

Hoe moet u handelen in geval van annulering?

  • Geef de gebeurtenis zo snel mogelijk aan ons door. Bij mondelinge melding is ook nog een schriftelijke melding noodzakelijk.
  • U bent verplicht om als wij daarom vragen, een schriftelijke en ondertekende verklaring te overleggen over het ontstaan, de aard en de reden van annulering.

De bijdrage uit het annuleringsfonds kan nooit meer bedragen dan hetgeen u betaald heeft aan Hof van Salland verminderd met de deelnamekosten aan het annuleringsfonds. U hoort binnen een week na ontvangst van uw schriftelijke bevestiging van annulering of uw beroep op het annuleringsfonds gegrond verklaard is.

Vragen
Wij wensen u een prettige vakantie toe en hopen dat het niet nodig zal zijn om aanspraak te moeten maken op ons annuleringsfonds. Mocht er toch iets gebeuren, of heeft u vragen over ons fonds, neemt u dan gerust contact met ons op.

Het annuleringsfonds dient binnen 7 werkdagen na boekingsdatum afgesloten te worden.

Het annuleringsfonds dekt niet de angst voor Corona of besmetting.